خیر. طب سوزنی در صورتی که زیر نظر متخصص و در مکان مناسب انجام شود بدون درد و عوارض جانبی است. متخصصین ما فقط از سوزن های یکبار مصرف استفاده می کنند وهیچگونه احتمال بروز و انتقال عفونت وجود ندارد.