نشان کلینیک تغذیه

طی مدت حدود ۴ ماه با استفاده از خدمات کلینیک تغذیه و زیبائی بروجردی توانستم حدود ۱۰ کیلو وزن کم کنم و همچنین با استفاده از مزوتراپی مقدار قابل توجهی از شکمم کوچک شد.