بله. بیماری کبد چرب را در سطوح پائین (Grade I ,II) می توان با رژیم غذایی و سمزدایی و پاکسازی کبد و بدون نیاز به مصرف دارو درمان کرد. و همچنین در سطوح بالاتر نیز می توان علاوه بر مصرف دارو با پاکسازی بدن تا میزان زیادی از پیشروی این بیماری جلوگیری کرد.