الکترونیدلینگ نسل جدید میکرونیدلینگ است که علاوه بر نیدلینگ از امواج الکتروپوریشن نیز استفاده می شود. در نتیجه عمق نفوذ مواد مزو دو برابر شده و بازسازی از لایه های زیرین پوست رخ می دهد.