نشان کلینیک تغذیه

مشکل اسید اوریک بالا داشتم و حمله های نقرسی بهم دست می داد و به شدت پا درد میشدم. با سه دوره کامل الکترولیز در کلینیک بروجردی اسید اوریک خونم به شدت پایین اومد و دیگه حمله های نقرسی هم ندارم